เวย์โปรตีนควรทานเวลาไหนดีที่สุด

Share : facebook line twitter messenger

บทความ - เวย์โปรตีนควรทานเวลาไหนดีที่สุด

เครื่องดื่มไฮเวย์ นมเวย์โปรตีน     ควรทานเวย์โปรตีนในช่วงเวลาที่ร่างกายมีกรดอะมิโนอยู่ในระดับต่ำ คือ ช่วงตื่นนอน และ หลังออกกำลังกาย หรือช่วงเวลาที่เราหิว

  • ช่วงตื่นนอน คือ ช่วงเวลาที่ไม่มีสารอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกาย ทำให้มีโอกาสที่กล้ามเนื้อจะสลายได้ ดังนั้นการทานช่วงตื่นนอนจะช่วยป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อได้ดี
  • ช่วงหลังออกกำลังกาย คือ ช่วงเวลาที่เราออกกำลังกายอาจส่งผลให้มัดกล้ามเนื้อทำงานและฉีกขาดได้ ควรทานเข้าไปหลังออกกำลังกายเพื่อที่จะได้นำโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
  • ช่วงเวลาที่เราหิว คือ ช่วงเวลาที่ร่างกายมีสารอาหารไม่เพียงพอ ควรทานเวย์โปรตีนเข้าไปก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อถูกสลาย

 


บทความที่น่าสนใจ

เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ( Immunity System ) ด้วย เวย์โปรตีน ( Whey Protein )

ข้อควรระวังในการใช้เวย์โปรตีน